Skip to main content

02 761 75 28 • 02 761 75 35 | 

Cours Communaux de langues modernes

Onze cursussen

Onze taalcursussen zullen u helpen om met gemak een nieuwe taal te gebruiken in alle mogelijke situaties en omstandigheden van het dagelijks leven.

Onze ervaren leerkrachten gebruiken een waaier aan dynamische leermethodes (luisteren, waarnemen, herhalen, creëren) en bieden uiteenlopende activiteiten aan, gebaseerd op spel en uitwisseling.Grammatica en woordenschat worden steeds binnen een context gebruikt.

Wij organiseren ook extra-muros activiteiten die u toelaten een andere cultuur te ontdekken en u de gelegenheid bieden uw kennis in praktijk te zetten, bijvoorbeeld bij een bezoek aan een tentoonstelling of museum, een etentje in het restaurant, een bioscoopavondje of een excursie.

Vruchtbare resultaten hangen ook in hoge mate af van de student: een inschrijving in onze school houdt een persoonlijk engagement in om de lessen reglmatig te volgen, deel te nemen aan de lesactiviteiten en de instructies van de leraar in acht te nemen.

In de school gaat u om met mensen van alle leeftijden, nationaliteiten en origines; deze ontmoetingen zijn een bron van wederzijdse verrijking.

In functie van de gekozen taal worden de cursussen één of twee keer per week gegeven van 18.25 tot 21.15. Sommige cursussen Frans en Nederlands vinden 's morgens plaats van 09.00 tot 11.50.

Her inschrijvingsgeld voor onze cursussen bedraagt 92,00€ voor één cursus en 152,00€ voor twee cursussen. Sommige mensen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, van een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten, namelijk de minderjarigen, de personen die bij het OCMW, bij ACTIRIS, bij de FOREM, bij de VDAB of bij de dienst PHARE geregistreerd zijn.

Hebt u nog vragen of wenst u meer bijzonderheden over de organisatie of het cursusprogramma, aarzel dan niet om de school de contacteren.

Wij besteden bijzondere aandacht aan elke vragen.

Wij heten u dus van harte welkom en wensen u een aangenaam traject
in de Cours Communaux de Langues Modernes!

De Directeur