02 761 75 28 |   02 761 75 35

Eindejaarsorganisatie en diploma-uitreking

 

Met betrekking tot certificaten die in het eerste semester van het academisch jaar 2022-2023 zijn behaald.

Voor studenten die hun cursus op het hogere niveau voortzetten, worden eerst certificaten van voltooiing uitgereikt

door de leraren, te beginnen op maandag 6 maart 2023 (na de carnavalsvakantie) voor één week.

Vanaf 13 maart 2023 zijn ze op afspraak weer beschikbaar bij het secretariaat,

volgens dezelfde procedure als voor de vóór het lopende jaar afgegeven certificaten.

 

 Voor voorgaande schooljaren.

Certificaten behaald in voorgaande schooljaren zullen beschikbaar zijn op het secretariaat,

Maandag tot donderdag, vanaf 18.00 uur to 20.30 uur,

vanaf 13 februari 2023 op afspraak per e-mail aan het adres

en ook beschikbaar op verzoek uitsluitend per e-mail voor alle personen

die niet langer in België wonen, in PDF-formaat en verzonden op vrijdag van elke week,

specificerend :

  • het betrokken schooljaar,
  • het semester,
  • achternaam, voornaam,
  • taal en niveau.
  • op de dag van uw bezoek. (In geval van een afspraak ter plaatse).

 Let op:

Een derde kan in het bezit komen van het certificaat van voltooiing van een student door het voorleggen van een originele volmacht met de hierboven vermelde gegevens en ondertekend door de betrokken student.