02 761 75 28

Eindejaarsorganisatie en diploma-uitreking

 

De uitreking van diploma is nog steeds mogelijk volgens de volgende modaliteiten :

De studenten moeten per e-mail naar het adres van de school : ,

een verzoek voor hun certificaat, met vermelding van hun achternaam, familienaam, taal en niveau.

De certificaten worden per e-mail verzonden in PDF-formaat, op de vrijdag van elke week.

LET OP : alleen de certificaten van het eerste et tweede semester van de schooljaren 2018-2019,

2019-2020 en eerste semester 2020-2021 kunnen worden gescand.

 

Voor alle aanvragen betreffende vorige schooljaren, moet een gemotiveerde aanvrag worden ingediend

per e-mail gericht ann het Hoofd van de school op :

 

Voor de diploma van het tweede semester 2020-2021, zullen deze worden uitgedeeld door de leraren

van de volgende niveaus aan het begin van de cursus in september 2021,

en op verzoek ook per e-mail worden toegestuurd, in PDF-formaat, onder dezelfde voorwaarden

als hierboven vermeld vanaf 15 Oktober 2021.

 

woluwe nl

logo sec