02 761 75 28 |   02 761 75 35

Oriëntatietoets

Bij de inschrijving legt elke kandidaat een mondelinge en schriftelijke test at ten einde zijn bekwaamheden in de vijf vaardigheden te evalueren (schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid). Deze toets laat ons toe om elke kandidaat in het juiste niveau te plaatsen en de homogeniteit van de klassen te garanderen.

In sommige gevallen vindt deze toets enkele dagen na de inschrijving plaats.
De datum en het uur van de toets wordt bij de inschrijving meegedeeld.