02 761 75 28 |   02 761 75 35

Inschrijvingskosten

De inschrijvingskosten moeten betaald worden in speciën op het moment van de inschrijving.

Onze tarieven verhouden zich tot het aantal Ufs (UE = Unité d'Enseignement; gewoonlijk 120 uren, of cursus, of module); het tarief neemt af volgens het aantal Ufs waarvoor men zich inshrijft.